logo Med'art

Dr Rosalie Buysschaert, Dr Nadjenka Vercruysse en Dr.Matthias Vandoorne
Pladijsstraat 329, 8540 Deerlijk Deerlijk
056/19 09 19

Maak een afspraak
(Indien er geen plaats is, kan je steeds telefonisch contact opnemen met de praktijk.)

Beschikbaarheid

Van maandagmorgen 8 u tot vrijdagavond 19 u kan u de praktijk bereiken via het nummer 056/19 09 19.

Wanneer u niet meteen iemand kunt bereiken, probeer dan zeker later terug te bellen. Hoogstwaarschijnlijk is de dokter op dat moment bezig met een ingreep, waardoor het even niet mogelijk is de telefoon te beantwoorden.

Gelieve zoveel mogelijk te bellen tijdens de VOORMIDDAG. Dit om de consultatie's vlotter te laten verlopen.

Na 19u kan je terecht bij de wachtpost via 1733.

Afspraak maken

Afspraken maak je best in de voormiddag, zo kan de dag beter gepland worden. Dit kan eenvoudig online of via 056/19 09 19.

Indien het online aanmaken van een afspraak niet lukt, kan je nogmaals proberen met deze handleiding.

Bloedonderzoeken worden bij voorkeur 's morgens en nuchter afgenomen. De arts spreekt verder met u af om het resultaat te bespreken.

Het behandelen van WRATJES kan enkel op maandag en dinsdag tot 19u, op woensdag kan dit tot 16u. Breng steeds uw eID-kaart (identiteitskaart) mee.

Huisbezoeken

Gelieve een huisbezoek tijdig aan te vragen en dit vóór 10.30 u.

Dringende huisbezoeken krijgen uiteraard voorrang. Niet dringende huisbezoeken worden gedaan in volgorde, die het minst tijdverlies in het verkeer met zich meebrengen. We kunnen dus niet zeggen wanneer we bij u aankomen. Een huisbezoek kan niet op uur gepland worden! Probeer daarom zoveel mogelijk zelf naar de consultatie te komen.

De praktijkruimte is nog steeds de ideale plaats voor onderzoek en behandeling. Een huisarts heeft het recht de patiënt die een huisbezoek vraagt, te verzoeken om naar de raadpleging te komen.
Een huisbezoek dient te worden voorbehouden aan patiënten die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen.
Om een vlotte dienstverlening te verzekeren kan ik enkel huisbezoeken afleggen binnen een regio die bereikbaar is op maximum 10 minuten van de praktijk.

Attesten

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het de arts daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job in het onderwijs houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging of maak je een afspraak. Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.

Via email of telefonisch kunnen voorschriften gevraagd worden, al wordt sterk aangeraden dit tijdens de consultatie te doen. Dit vergt tijd en kan niet onmiddelijk gebeuren. We streven er naar om dit binnen de 48 uur in orde te brengen.

Telefonisch advies

Resultaten van bloedonderzoeken en andere technische onderzoeken worden slechts kort via de telefoon meegedeeld. Voor een uitgebreide bespreking, maakt u best een nieuwe afspraak. Zo kan ik u beter informeren en adviseren.

Info over hoe je zelf uw medische gegevens kan raadplegen vind je hier.

Een NMR of andere beeldvorming wordt niet telefonisch besproken maar tijdens een raadpleging in de praktijk.

Huisartsenwachtpost

U kunt voor dringende medische hulp terecht bij de huisarts van wacht, op het nummer 1733.

Adres wachtpost: Vijfseweg 150, 8790 Waregem

Tijdstippen wanneer u de huisarts van wacht raadpleegt:

Globaal medisch dossier

Het Globaal Medisch Dossier is de verzamelstaat van alle medische gegevens die uw huisarts over u bewaart zoals:

Op basis van dit dossier heeft uw huisarts een volledig beeld over uw gezondheidstoestand en kan hij/zij beter oordelen welke onderzoeken of behandelingen zinvol en veilig zijn voor u.
Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen en beheren van al uw medische gegevens door één huisarts, draagt bij tot een verhoogde zorgkwaliteit van uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren. Het GMD zorgt voor een vlotte en duidelijke communicatie tussen de verschillende zorgverleners (specialisten - kinesitherapeuten - verplegenden etc.).
Een GMD aanmaken gebeurt tijdens een raadpleging of huisbezoek en is voor u volledig gratis. Breng hiervoor uw identiteitskaart mee.
Het GMD geeft u recht op een vermindering van het remgeld.

GPDR

Wijzelf vinden het vooral belangrijk om u als patiënt goede zorg te leveren. Dit kunnen wij enkel door u op regelmatige tijdsstippen op consultatie te zien (en niet enkel als u ziek bent). Patiënten die chronische (levenslange) medicatie nemen dienen dus op regelmatige basis op controle te komen.

Volgende beslissingen hebben wij als groepspraktijk genomen:

Wij zijn overtuigd dat we door deze beslissingen u als patiënt beter kunnen ondersteunen in de zorg voor uzelf. Hopend op jullie begrip.